Comunicación Deportiva

Experto en Sport Social
Media Management

EXPERTO  |  425 h  |  17 Créditos

Experto en Comunicación
y Periodismo Deportivo

EXPERTO  |  450 h  |  18 Créditos

Técnico en Marketing Deportivo y Comunicación 2.0

TÉCNICO |  100 h  |  Créditos